Home > Juridische verklaringen

Juridische verklaringen


Privacybeleid
Sisley hecht veel waarde aan de privacy van iedereen die de website van Sisley bezoekt.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens, inclusief namen, adressen, e-mailadressen en dergelijke, worden op deze website uitsluitend verzamelend indien deze gegevens vrijwillig door u worden verstrekt. Sisley zal uw naam, adres en e-mailadres niet opzettelijk zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekken, tenzij het bedrijf daartoe wordt verplicht door een rechtbank of andere overheidsinstantie.

Niet-persoonsgegevens
Sisley zal een 'cookie' op uw computer installeren. Een 'cookie' kan niet worden gebruikt om u te identificeren. De algemene functie van een cookie is om gegevens op te slaan over het navigeren op onze website (de pagina's die u hebt bekeken, de datum en tijd waarop u dit hebt gedaan), die we bij latere bezoeken kunnen terughalen. U kunt ervoor kiezen om cookies niet automatisch te laten installeren door in uw internetbrowser in te stellen dat cookies niet mogen worden geïnstalleerd of dat u een waarschuwing krijgt voordat dergelijke bestanden worden geïnstalleerd.
We verzamelen gegevens van bezoekers van de website van Sisley om ze beter te leren kennen en begrijpen en om beter op hun behoeften en verwachtingen in te kunnen spelen.
We kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen.

We zullen uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, verhuren of ruilen zonder uw expliciete toestemming.

Verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een verzoek indienen om al uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar c.f.e.b. SISLEY - 16, avenue George V - 75008 Paris - Frankrijk, waarna al uw persoonsgegevens uit onze database worden verwijderd.

Aanvullende informatie
Het uitwisselen van informatie via internet is nooit 100% veilig. Het is mogelijk dat derden buiten de macht van Sisley en zonder toestemming of medeweten van Sisley in staat zijn gegevens of persoonlijke communicatie in te zien of te onderscheppen. Sisley doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij kunnen de veiligheid van gegevens die u naar ons verstuurt echter niet verzekeren of garanderen. Dergelijke overdracht van informatie is geheel op eigen risico.

Sisley bezit alle rechten, eigendomrechten en belangen in en op deze website.

Sisley bezit alle auteursrechten voor alle materialen op deze website of heeft formeel toestemming van een derde om de materialen op deze website te gebruiken. Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en logo's die op deze website zijn gebruikt, zijn de eigendom van Sisley.
Niets van deze website mag op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, geüpload, gepost, overgedragen of gedistribueerd. Dit verbod geldt ook voor het framen van enige content van deze website of een andere website, evenals het gebruik van ongeautoriseerd links.
Enige modificatie of enig gebruik van de materialen van deze website voor doeleinden waarvoor niet expliciet toestemming is gegeven, is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Sisley. Het gebruik van materialen van deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sisley is ten strengste verboden.

Er kunnen links naar deze website op websites van derden staan. Dit betekent niet dat Sisley dergelijke websites of de goederen of diensten die op dergelijke websites worden aangeboden goedkeurt. Sisley wijst alle verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid van enige informatie die op dergelijke websites wordt gegeven en voor de goederen of diensten die op dergelijke websites worden aangeboden of kunnen worden gekocht. Sisley kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van eventuele websites die links naar deze website bevatten.

Nauwkeurigheid van informatie
Sisley treft alle mogelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en opportuniteit van de informatie op deze website te garanderen. De geboden informatie kan echter op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Dientengevolge kan Sisley de nauwkeurigheid, volledigheid of opportuniteit van de informatie op deze website niet garanderen.

De website van Sisley wordt bewerkt door c.f.e.b. SISLEY, een 'société par actions simplifiée' (vereenvoudigde vennootschap op aandelen), georganiseerd en met rechtspersoonlijkheid krachtens Frans recht, met een kapitaal van 1.000.000 euro, kantoorhoudende te 16, avenue George V, 75008 Parijs, FRANKRIJK en geregistreerd bij de kamer van koophandel van Parijs met nummer B 722 003 46 .
Telefoonnummer: +33 - 1 49 52 35 00
E-mailadres: contact@sisley-cosmetics.fr.”

Multimediamanager: Hélène Fernandez

De website van SISLEY wordt gehost door Vérizon France, een 'société par actions simplifiée' (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 135.305.637,41 euro, geregistreerd met nummer RCS Nanterre 398 517 169 en kantoorhoudende te Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux (Frankrijk)